Moto na Hamasa ya Kupata Nafsi (Paperback)

Moto na Hamasa ya Kupata Nafsi By Pastor Naeema White Cover Image

Moto na Hamasa ya Kupata Nafsi (Paperback)

$15.00


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days

"Katika "Moto na Shauku ya Kuokoa Roho," mwandishi Jina la Mwandishi] anakuchukua katika safari ya kubadilisha imani na lengo. Kitabu hiki si tu mkusanyiko wa maneno; ni wito wa kuchukua hatua, cheche ambayo itawasha makaa yaliyolala ndani ya roho yako.


Kwa shauku isiyoyumba na imani ya kweli, Jina la Mwandishi] anashiriki kuamka kwao binafsi kwa umuhimu wa kushinda roho. Kile kinachoanza kama hamu ya kibinafsi ya kufanya tofauti ulimwenguni haraka kinakuwa shauku kali ya kuona kila mwanachama wa jumuiya ya kanisa la ulimwengu akikumbatia sanaa ya kuokoa roho.


Katika kurasa hizi, utagundua mtazamo mpya juu ya kuokoa roho, mtazamo ambao unazidi wajibu wa kidini tu na kuukumbatia kama utume wa kubadilisha maisha. Maombi ya dhati ya Jina la Mwandishi] ni kwamba kila msomaji wa kitabu hiki apokee urithi, cheche takatifu inayowasha mioyo yao na shauku ile ile ya kufikia roho zilizopotea.


Kama vile roho ya Bwana ilivyowasha moyo wa Jina la Mwandishi], kitabu hiki kitakuvuta kufuatilia shauku yako mwenyewe kwa roho. Ni wito wa kuchukua hatua ya kuamsha kijana aliyelala ndani yako, kusimama kama mshindi mkuu wa roho na kubeba taa ya wokovu mbele.


"Moto na Shauku ya Kuokoa Roho" ni zaidi ya kitabu; ni wito wa kujiunga na safu za wale wanaobeba taa ya wokovu, kusambaza ujumbe wa tumaini na ukombozi. Baada ya kusoma kazi hii inayobadilisha, hautaishika tu kwa ajili yako mwenyewe - utakuwa na hamu ya kupeleka taa kwa mwamini mwingine. Ni wakati wa kuwasha ulimwengu na nguvu inayobadilisha ya kuokoa roho."

Product Details ISBN: 9789693992922
ISBN-10: 969399292X
Publisher: Pastor Naeema White
Publication Date: January 13th, 2024
Pages: 50
Language: Swahili