Libër Gatimi Me Dietë Mesdhetare Për Fillestarët 2023 (Paperback)

Libër Gatimi Me Dietë Mesdhetare Për Fillestarët 2023 By Hana Prenga Cover Image

Libër Gatimi Me Dietë Mesdhetare Për Fillestarët 2023 (Paperback)

$44.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
100+ receta t lehta dhe me shije, plan vaktesh 30-ditore p r t'ju ndihmuar t nd rtoni zakone t sh ndetshme.


✔Po k rkoni nj lib r gatimi q shkurton kalorit dhe nd rton zakone t sh ndetshme t t ngr nit pa sakrifikuar shijen?

✔Po k rkoni nj diet p r do nevoj Humbje peshe, sh ndet t zemr's, sh ndet t trurit, jet gjat si dhe zorr t sh ndetshme?

✔Keni nevoj p r nj plan diete t p rsosur 30-ditore p r t'ju ndihmuar t merrni me leht si nj diet t shijshme dhe t sh ndetshme pa pasur nevoj t mendoni se far t hani m pas?


At her ky Lib r Gatimi p r Dieta Mesdhetare do t jet i p rsosur p r ju, miq sor si p r fillestar t ashtu edhe p r p rdoruesit e avancuar, udh zuesi i besuesh m p r gatimin dhe t ngr nit n m nyr n mesdhetare, me nj ekuilib r t p rsosur t perimeve, drith rave, frutave, proteinave me cil si t lart , porcioneve bujare t vajit t ullirit., dhe servirje t rast sishme t mishit dhe peshkut.


Ja far do t gjeni n k t udh zues gjith p rfshir s:


Bazat e diet's mesdhetare. M soni m shum rreth asaj se far sht dieta mesdhetare, parimet themelore q duhen ndjekur dhe se si ajo ofron udh zime t sh ndetshme p r humbje t q ndrueshme n pesh dhe vendosjen e zakoneve t sh ndetshme t t ushqyerit.

Receta t shpejta dhe t lehta. Do t gjeni nj shum llojshm ri t pafundme recetash t shpejta dhe t lehta t ndara n

8

kategori dhe t zbukuruara me informacione t dobishme si vlerat ushqyese, koha e p rgatitjes dhe gatimi, t dizajnuara p r t k naqur shijet dhe p r t promovuar mir qenien.

Nj plan diete 30-ditore. Nj plan vaktesh mesdhetare 30-ditor i leht p r t'u ndjekur p r t'ju nisur, me lista gjith p rfshir se t blerjeve dhe ushqimeve, si dhe k shilla p r krijimin e menuve tuaja.

Product Details ISBN: 9781835312513
ISBN-10: 1835312519
Publisher: Hana Prenga
Publication Date: July 3rd, 2023
Pages: 254
Language: Albanian