Kinh Thánh Công ThỨc DỰa Trên ChẤt XƠ (Paperback)

Kinh Thánh Công ThỨc DỰa Trên ChẤt XƠ By Thương Như Cover Image

Kinh Thánh Công ThỨc DỰa Trên ChẤt XƠ (Paperback)

$46.49


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)

 Bạn đang t m c ch tăng cường sức khỏe đường ruột, c một cuộc sống l nh mạnh v ngăn ngừa sự tấn c ng của nhiều bệnh chuyển h a v trung gian miễn dịch?

 Bạn c cần gi p đỡ với c c vấn đề b o ph v tiểu đường của bạn?

 Bạn c mệt mỏi khi theo một chế độ ăn uống ngu si đần độn?


★ Nếu c , đ y l HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ ĂN TỐT NHẤT để gi p bạn ngăn ngừa tất cả những điều n y .

★ Chất xơ từ l u đ được c ng nhận l một th nh phần dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ sức khỏe v dinh dưỡng tốt.


So với th i quen của tổ ti n, thực h nh ăn ki ng hiện đại đ giảm đ ng kể lượng chất xơ. Điều n y c li n quan đến sự gia tăng tỷ lệ mắc c c rối loạn đường ruột như IBD, tiểu đường loại II, hội chứng chuyển h a v b o ph . Đường huyết l c đ i v sau ăn cao, kh ng insulin, tăng mức cholesterol, LDL cao v HDL thấp l một trong những đặc điểm trao đổi chất của những người n y. Một chế độ ăn gi u chất xơ c thể nu i dưỡng vi khuẩn tốt trong dạ d y của ch ng ta, c lợi cho hệ thống miễn dịch, n o bộ, ti u h a, sức khỏe t m thần v hệ thống tim mạch. N cải thiện sự ổn định của lượng đường trong m u bằng c ch cho ph p carbs đi v o v ng tuần ho n chậm hơn hoặc thậm ch t hơn. Ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong chế độ ăn uống, l m giảm mức cholesterol trong m u v k o d i cảm gi c no sau bữa ăn, gi p kiểm so t c n nặng l u d i. Chế độ ăn gi u chất xơ c li n quan đến việc giảm nguy cơ ph t triển c c bệnh m n t nh, bao gồm bệnh tim v tiểu đường, đồng thời giảm 15 đến 30% tỷ lệ tử vong do mọi nguy n nh n. Sử dụng Cuốn's ch nấu ăn sử dụng nhi n liệu sợi n y, bạn c thể sống một lối sống đơn giản, dựa tr n cơ sở khoa học để cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột v chủ yếu l cải thiện sức khỏe.


Cuốn's ch n y bao gồm c c chủ đề v c ng thức nấu ăn sau:


◆ Nghịch l sợi ◆ Cuộc sống sử dụng năng lượng sợi l g ?

◆ Tầm quan trọng của một đường ruột khỏe mạnh

◆ C c triệu chứng li n quan đến chứng loạn khuẩn

◆ C c t nh trạng qua trung gian miễn dịch do rối loạn vi khuẩn?

◆ T nh trạng trao đổi chất do rối loạn vi khuẩn?

◆ chương tr nh khởi động 30 ng y

◆ thử th ch 30 c y

◆ C ng thức bữa's ng l nh mạnh dựa tr n thực vật

◆ C ng thức bữa trưa ngon từ thực vật

◆ C ng thức bữa tối dựa tr n thực vật

◆ C ng thức m n rau ngon, dễ l m

◆ C ng thức nấu ăn gi u chất xơ, gi u protein Để hiểu r hơn về chủ đề được đề cập ở tr n, h y đọc cuốn's ch n y.

Product Details ISBN: 9781783572267
ISBN-10: 1783572264
Publisher: Thương Như
Publication Date: March 13th, 2023
Pages: 290
Language: Vietnamese