Quesadillas KuchaŘka Pro Kazdý Den (Paperback)

Quesadillas KuchaŘka Pro Kazdý Den By Bozena Kotrbová Cover Image

Quesadillas KuchaŘka Pro Kazdý Den (Paperback)

$49.98


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
Quesadilla je mexick j dlo sest vaj c z tortilly, kter je plněn předevs m's rem a někdy i masem, kořen m a dals mi n plněmi a pot se vař na p nvi nebo spor ku.
Tradičně se pouz v kukuřičn tortilla, ale lze ji udělat i z moučn tortilly. Pln quesadilla se vyr b ze dvou tortil, kter mezi sebou drz vrstvu's ra. Polovina je jedna tortilla, kter byla naplněna's rem a slozena do tvaru půlměs ce. Quesadilla m svůj původ v koloni ln m Mexiku. Quesadilla jako j dlo se měnila a vyv jela po mnoho let, protoze lid experimentovali's různ mi jej mi variacemi.
Quesadilly se často prod vaj v mexick ch restaurac ch po cel m světě.
Product Details ISBN: 9781783570089
ISBN-10: 1783570083
Publisher: Bozena Kotrbova
Publication Date: February 10th, 2023
Pages: 288
Language: Chechen