Ang Aklat Ni Juan: Tagaolog Ang Biblia Libro Juan (Paperback)

Ang Aklat Ni Juan: Tagaolog Ang Biblia Libro Juan By Daniel Merrick (Translator) Cover Image

Ang Aklat Ni Juan: Tagaolog Ang Biblia Libro Juan (Paperback)

By Daniel Merrick (Translator)

$8.27


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)
This is the Gospel of John, sacred name version, from the Bible in Tagalog philippines Language. This version restores the correct Hebrew names of Yahshua for Jesus and Yah for God. Ang Aklat ni Juan mula sa Bibliya sa wikang Hebreo ay naitama ang teksto para sa mga pangalan ni Jesus at Diyos upang ibalik ang orihinal na Hebrew at Greek, Ang Mga Pangalan ay binago ng mga tagasalin sa buong panahon at ang bersyon na ito ay isinalin upang maipakita ang naitama na tunog ng ponono ng mga pangalan ng Mesiyas at Yah Diyos / Dios. Tekstong Pagbabago ng Filipino Si Hesus para kay Hesus ay nagbago kay Yahshua Ang Dios / Diyos para sa Diyos ay nagbabago sa Yahuah o Yah - panginoon para sa Guro para sa PANGINOONG Yahuah Si kristo / cristo para kay Kristo ay nagbago sa Mesiyas para sa Mesiyas Ang Krus para sa Cross at tumawid na pagbabago sa Pole o poste Yah Yahuah Yahweh Makapangyarihang Makapangyarihang Yahshua Mesiyas / Mesiya Ang mga Pangalan ay binago at naitama at ang doktrina ng Krus ay kasinungalingan ng katha ng Roman Catholic. Tingnan ang Juan 3:14 at Bilang 21: 7-9 Filipino Change Text: Si Hesus for Jesus change to Yahshua Dios / Diyos for God change to Yahuah or Yah panginoon for Master for LORD Yahuah Si kristo /cristo for Christ change to Mesiyas for Messiah, Krus for Cross and tumawid change to Pole or poste Yah Yahuah Yahweh Almighty Makapangyarihang Yahshua Mesiyas / Mesiya The Names were changed and have been corrected and the doctrine of the Cross is a lie of Roman Catholic fabrication. See John 3:14 and Numbers 21:7-9 Eternal Light & Power Company Publishing USA (c) 2021 On the Internet at www.YahBible.Org and www.YahSpace.Org.
Product Details ISBN: 9781667146379
ISBN-10: 1667146378
Publisher: Lulu.com
Publication Date: April 21st, 2021
Pages: 60
Language: Tagalog