Psychobiologia Subkomorkowa Podrecznik Diagnozy: Subkomorkowe Przyczyny Problemow Psychologicznych (Paperback)

Psychobiologia Subkomorkowa Podrecznik Diagnozy: Subkomorkowe Przyczyny Problemow Psychologicznych By Grant McFetridge, Piotr Kawecki (Cover Design by), Lorenza Meneghini (Illustrator) Cover Image

Psychobiologia Subkomorkowa Podrecznik Diagnozy: Subkomorkowe Przyczyny Problemow Psychologicznych (Paperback)

By Grant McFetridge, Piotr Kawecki (Cover Design by), Lorenza Meneghini (Illustrator)

$35.00


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days

W tej przelomowej pracy autor pokazuje, jak uszkodzenia wewnątrz samej kom rki mogą być źr dlem symptom w psychologicznych i fizycznych. Po raz pierwszy objaśnia r żne symptomy psychologiczne - od traum po poważne choroby psychiczne - przez pryzmat problem w biologicznych na poziomie subkom rkowym.

Podręcznik ten opracowano jako material referencyjny dla terapeut w i psychiatr w stawiających diagnozy i podejmujących leczenie klienta. Zawiera on opis ponad 50 chor b i zaburzeń w kom rce, a każdy z nich obejmuje kr tką charakterystykę przyczyny wraz z ilustracją przedstawiającą dany przypadek na poziomie biologii subkom rkowej, diagnozę r żnicującą oraz standardowe techniki quasi-psychologiczne, kt re pozwalają szybko i skutecznie wyleczyć owe problemy biologiczne.

Dzięki temu nowemu podejściu możliwa staje się radykalna zmiana w dziedzinie psycho- logii - w tym konieczne przejście na system "oplaty za rezultat." Pierwsza generacja przypadk w subkom rkowych obejmuje między innymi:

  • epigenetyczne pochodzenie traum pokoleniowych, asocjacyjnych i biograficznych - przyczyny, dla kt rych techniki uzdrawiania traum czasami nie dzialają
  • schorzenie grzybowe jako przyczyna występowania glos w schizofrenicznych
  • źr dlo uczuć samob jczych w traumie narodzin
  • percepcje subkom rkowe, kt re są przyczyną kryzys w duchowych - odwolanie do kategorii icd-10.

Niniejszy tom serii Peak States(R) Therapy jest uzupelnieniem pozycji Szczytowe stany świa- domości oraz podręcznika The Basic Whole-Hearted Healing(R) Manual.

Product Details ISBN: 9780973468076
ISBN-10: 0973468076
Publisher: Institute for the Study of Peak States Press
Publication Date: May 28th, 2018
Pages: 424
Language: Polish